2020-7-23 · Pentru Windows 10/8.1/8/7 pe 32 de biți. Pentru Windows 10/8.1/8/7 pe 64 de biți. Acest computer nu va mai primi actualizări pentru Google Chrome, deoarece Windows XP și Windows Vista nu mai sunt acceptate.

2020-7-20 · 谷歌浏览器(Google Chrome)将简约的界面设计与先进的技术相融合,让网络浏览变得更快速安全而且简便。谷歌浏览器是一款可让您更快速、轻松且安全地使用网络的浏览器,它的设计超级简洁,使用起来更加方便。 谷歌浏览器 Google Chrome 最新版下载 - 简约高 … 2020-2-8 · 谷歌浏览器 (Google Chrome) 是由 Google 推出的免费全平台浏览器,它的设计简洁高雅,稳定不易崩溃,而且性能极之强悍,在各种速度性能测试中的表现均极度抢眼,用户在日常使用中都能轻易感受到速度带来的畅快体验! 谷歌 Chrome 浏览器支持多标签页,支持安装各种扩展,支持主题背景,支 … 谷歌浏览器官方下载-Google Chrome官方最新版- … 2019-7-8 · 谷歌浏览器 (Google Chrome)是由Google开发的一款简单便捷的网页浏览工具。谷歌浏览器(Google Chrome)可以提帮助你快速、安全的搜索到自己需要的内容,功能强大,可以保证用户在多开网页的情况下使浏览器快速稳定运行。谷歌浏览器(Google Chrome)为大家带来高效便捷的使用体验。 Download & install Google Chrome - Computer - Google

Download Google Chrome - Windows 10 version. Free Latest

Google Chrome_百度百科 Google Chrome是一款由Google公司开发的网页浏览器,该浏览器基于其他开源软件撰写,包括WebKit,目标是提升稳定性、速度和安全性,并创造出简单且有效率的使用者界面。软件的名称是来自于称作Chrome的网络浏览器GUI(图形使用者界面)。软件的beta

Sign in - Google Accounts

【谷歌浏览器】Google Chrome浏览器下载-ZOL软 … 2020-6-15 · Google Chrome浏览器是Google公司开发的网页浏览器。谷歌浏览器基于其他开放原始码软件所撰写,包括WebKit和Mozilla,目标是提升稳定性、速度和安全性,zol提供Chrome谷歌浏览器下载。 Chrome Canary 版 2020-7-23 · 下载 Chrome(Mac 版) 适用于 Mac OS X 10.10 或更高版本。 不再支持您使用的 Mac OS。要下载 Chrome Canary 版,请请升级到 10.10 或更高版本。点击此处可获取 Chrome 稳定版。 谷歌浏览器_谷歌浏览器官方下载【Google Chrome … 2020-7-20 · 谷歌浏览器(Google Chrome)将简约的界面设计与先进的技术相融合,让网络浏览变得更快速安全而且简便。谷歌浏览器是一款可让您更快速、轻松且安全地使用网络的浏览器,它的设计超级简洁,使用起来更加方便。 谷歌浏览器 Google Chrome 最新版下载 - 简约高 …